Dette er en AP Div 500 x 100 indsat via menupunktet: Indsert/Layout objects/AP Div, hvor position er sat til relative, Top 10 Left 10
Dette er en AP Div 400 x 100 indsat via menupunktet: Indsert/Layout objects/AP Div, hvor position er sat til relative, Top 10 Left 10.
Denne AP Div har en position Top 10 + 100 som er højden på den gule AP Div.
Dette er en AP Div 300 x 100 indsat via menupunktet:
Indsert/Layout objects/AP Div, hvor position er sat til relative, Top 0 Left 10. Denne AP Div har en position på Top 0 + 100 for den gule og 100 for den blå


Dette er en Div 900 x 500 indsat: Top 0, Rigth auto, Bottom 0, Left auto.

Den gule AP Div indretter sig efter position x0, y0 i den grå Div.

Den blå AP Div indretter sig efter position x0, y0 i den grå Div + højden af den gule AP Div + den afstand den gule AP Div har til toppen af den grå Div osv.